Stavsnäs by

stavsnäs_3stavsnäs_1bild ext_2

Situtationsplan

SOMMARHUS STAVSNÄS

Projekt            Nybyggnad fritidshus samt
.                            komplementbyggnader
Status              Bastu färdigställd 2014,
.                           övriga byggnader pågående
Beställare     Privat

150216 Paviljong

Plan 0

Plan 1bild ext_1
LowenWidman_kok
LowenWidman_tvattstuga nere

Elevation NV

A-40.2.5 Längdsektion D_1-50
150216 Trapphus

bild ext_3 copy
badrum nere

LowenWidman_overvaningPerpektiv stommebild ext_5
A-40.1.3 Plan Bodbod
Elevationer Bod