Viggbyholm

151218 Exteriör från trädgård

gamlaritningarliten
VIGGBYHOLM

Projekt           Påbyggnad samt ombyggnad av villa
Plats                 Täby
Status              Pågående, start 2018
Beställare     Privat
plandiagram

151218 Exteriör från parkering

151220 Interiör

 

planer

elevationer151220 Interiör andra hållet

151220 Interiör nere

sektion