Bastu

2014-09-19 10.10.08sit plan

BASTU

Projekt                Nybyggnad bastu
Plats                     Stavsnäs by, Värmdö
Status                  Färdigställt 2014
Beställare         Privat
2014-09-19 10.28.52

UPPDRAGET
I Stavsnäs by i Stockholms skärgård fanns en fallfärdig men charmig privat bastu vid bryggan som vi fick i uppgift att byta ut den mot en större med fler funktioner och bättre utsikt, men att återskapa utseendet och karaktären exteriört. Lösningen blev en homogen rödfärgad sadeltaksvolym där de stora fönstren täcks med luckor och dörrar. Luckorna har brädor med samma profil som på fasaden och med samma mellanrum men utan bottenbräda som därmed medger ljusinsläpp även när de är stängda. För att maximera detta ljusinsläpp har brädorna även snedsågade kanter. Den faluröda färgen gör även att huset får samma karaktär som tidigare. Ett fönster och ett dörrlås från den gamla bastun har återanvänts i den nya. Den gamla bastun var målad med falu rödfärg och då en viktig del i projektet gick ut på att återskapa  karaktären av den gamla bastun fanns det inte någon önskan eller alternativ att använda något annat. Den faluröda färgen har blivit ett sätt att förstärka och förankra ett hus tillhörighet till en byggd eller kontext, i detta fall den svenska skärgården.

2014-09-19 10.30.362014-09-19 10.29.44
bastuplan
LowenWidman_Bastu miljo
Elevation copy
A.40.2.2 Sektion B-B
2014-09-19 10.36.2412014-09-19 10.12.23
Linje Illustration
2014-09-19 10.27.18
2014-09-19 10.30.45fasad

2014-09-19 10.26.15