GOTHEM

Projekt          Om- och tillbyggnad fritidshus
Plats                Gotland
Status             Pågående
Beställare     Privat

Befintlig stuga före om- och tillbyggnationen.

ETT KLUSTER AV STUGOR

Det här projektet tar sitt avstamp i en typologi där flera mindre bodar länkar samman i ett kluster som tillsammans tecknar den bekanta Gotlandssiluetten. För att bevara så mycket som möjligt av platsen har huset ett försiktigt tillmötesgående av sin omgivning. De olika huskropparna skapar små och vindskyddade uteplatser i alla väderstreck och möjliggör en flexibel gräns mellan inne och ute. Typologin gör det möjligt att på ett enkelt sätt bygga i etapper och senare även bygga till. Husets uppdelning möjliggör individuell uppvärmning med olika temperaturer i de olika volymerna.

Fritidshuset efter om- och tillbyggnationen.
Referenser.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt.