161107 Framifrån

 

HERSBY

Projekt           Nybyggnad av pool och poolpaviljong
Plats                 Lidingö
Status              Pågående, start 2017
Beställare     Privat

modellfoto

plan

fasadillustration

skissprocess

elevation