Idre

framsida

entregavel

IDRE
Projekt         Nybyggnad av fritidshus
Plats               Idre
Beställare   Privat
Status            Ej påbörjat

omradeskarta

planer

innefranbortreallrum

skissprocess

fasadgrepp

baksidagavel

sektioner

innenere

innefrankok

material

innefranhalvplan