Korpen

exterior

KORPEN

Projekt           Om- och tillbyggnad av villa.
Plats                Sundbyberg
Status              Färdigt 2017
Beställare     Privat

sitplan

interior

planer

framifran

illustration

bastu

teknisktsnitt