Kovik

KOVIK

Projekt               Om- och tillbyggnad av villa
Plats                    Gustavsberg
Beställare         Privat
Status                  Ej genomfört