Kv Sirius

Foto Rikkard Häggbom

KV SIRIUS

Projekt           Ombyggnad lägenhet
Plats                 Vasastan
Status              Färdigt 2015
Beställare     Privat

Projektet har handlat om att dels lösa programmet för en familj med två vuxna och två barn. Det handlar även om att infoga värme och rumslig kvalitet i med hjälp av nya material, längre siktlinjer och rundgångsmöjligheter.

 

LWA_sirius_vrum

Rikkard Häggbom

plan
ritning

LWA_sirius_bad

Nytt badrum med bastu

 

_DSC1017

Oljad stavparkett i hela lägenheten håller ihop de sociala ytorna Foto Rikkard Häggbom

LWA_sirius_kok

Foto Rikkard Häggbom