Stavsnäs by

bild ext_2

SOMMARHUS STAVSNÄS

Projekt            Nybyggnad fritidshus samt
.                            komplementbyggnader
Status              Färdigställt 2018
.
Beställare     Privat

UPPDRAGET GENERELLT
Uppdraget gick ut på att rita ett fritidsboende som skulle ersätta en befintlig liten sommarstuga på en fantastisk sjötomt i Stavsnäs by i Stockholms skärgård. Gestaltningsmässigt utgår idén från en nytolkning av den för byn typiska skärgårdsvillan med symmetrisk korsformig plan och en glasad veranda mot vattnet. I detta fall platsanpassades plangreppet och verandan lyftes ut och placerades som en paviljong i vinkel med långsidan mot vattnet som maximerar vyn och ramar in tomten. Huvudbyggnaden har tagit avstamp i det klassiska skärgårdshuset med nätta proportioner ett tunt flygande sadeltak och en högrest gavel.

Med tanke på den anrika bebyggelsen i Stavsnäs by och det känsliga läget vid vattnet var den inledande analysen av kontexten en viktig del av ritarbetet. Till exempel genomfördes en noggrann dokumentation av den omgivande bebyggelsen tillsammans med högläsning på kontoret av byggnadsantikvarie Johan Aspfors skrift ”Stavsnäs By – En Kulturhistoriskt Värdefull Miljö”. Som stående inspirationskälla i detta arbetet skall också nämnas Jan Gezelius och Gunnar Mattson.

Vi har strävat att konsekvent använda solida material och platsbyggda snickerier. Planmässigt har vi strävat efter en öppen känsla men med tydliga rum i fil med långa siktlinjer och otaliga rundgångsmöjligheter. Huset är byggt med en diffusionsöppen trästomme isolerad med träfiberisolering.

Färgvalet var inte självklart då flera av de klassiska skärgårdshusen har hyvlad linoljjemålad fasad. I detta läge precis i utkanten av byn finns dock flera rödfärgade enklare hus med anor från medeltiden så färgvalet blev här ett sätt att möta den enklare klassiska skärgårdsbebyggelsen och den mer anrika grosshandlararkitekturen.

150216 Paviljong

Plan 0

Plan 1bild ext_1
LowenWidman_kok
LowenWidman_tvattstuga nere

Elevation NV

A-40.2.5 Längdsektion D_1-50
150216 Trapphus

bild ext_3 copy
badrum nere

LowenWidman_overvaningPerpektiv stommebild ext_5
A-40.1.3 Plan Bodbod
Elevationer Bod