Svensboda

Svensboda_3

Svensboda_1

SOMMARHUS SVENSBODA

Projekt            Om- och tillbyggnad av fritidshus.
Status              Färdigställt 2017.
Beställare     Privat

sitplan

innanGENERELLT
Projektet är en till och ombyggnad av en enkel sommarstuga från 1960-talet i Roslagen. Huvudgreppet var att skala av och förlänga den befintliga huskroppen till en långsträckt elegant volym med långsidan mot utsikten på tomten. Konstruktionen är en enkel regelstomme med en längsgående takås som löper hela husets längd. Huset är nu 22 meter långt med rum i fil och en siktlinje genom hela huset. Runt huset löper en terrass så att man sommartid då dörrarna står öppna får en dubbelt så stor golvyta och suddar ut gränsen mellan inne och ute. Längs hela husets sydvästra sida finns en pergola som ger skugga, skydd och ger fasaden karaktär med spelet mellan de pelarna i roslagsmahogny och fasaden i falu svart. Den svarta färgen var ett sätt att abstrahera volymen och på samma sätt förstärka och betona den enkla sadeltaksvolymen. Att använda något annat än en diffusionsöppen matt slamfärg var aldrig aktuellt.

process

ursprungsplanen

plan_efter

elevationer

Svensboda_2

oversikt