Foton: Erik Lefvander

SVINNINGE

Projekt         Nybyggnad av villa
Plats               Svinninge
Beställare   Privat
Status            Pågående, start 2018

Genrell projektbeskrivning
Förslaget utgår från idén om ett klassiskt hus med gedigen grund i natursten, trästomme och träfasad och ett enkelt sadeltak med synlig takstol som gavelmotiv. Byggnaden ska läsas som en samtida tolkning av ett traditionellt hus placerad i en trollsk skogsbacke.

Tomten
Då tomten har vissa begränsande mått och relativt komplexa markförutsättningar så har skissarbetet utifrån dessa sökt hitta den bästa placeringen och samtidigt utnyttja dessa förutsättningar till att ge huset och tomten dess karaktär. Byggnaden är ritad med utgångspunkt från väderstreck och solförhållanden, men även med omsorg om att i möjligaste mån bevara de naturtomts-kvaliteter som platsen har idag med det synliga berget, de ståtliga tallarna och den orörda skogsbacken. Genom den föreslagna placerin- gen så undviks så mycket sprängning och markarbeten som möjligt och då fastigheten gränsar till allmän- ning åt två håll av samma naturkaraktär så känns det som ett hänsynsfullt vis att underordna sig platsen.

Grunden
Grundens väggar är gjutna och murade och mellanrummen mellan dem möjliggör att låta skogen växa fritt under och intill huset. Den från marken lyfta terrassen åstadkommer och förstärker denna hållning. Grunden skall läsas som samtida tolkning av en naturstensgrund och en för ning av plintgrunden men utan en skog av plintar. Man kan även med denna grundläggning åstadkomma en helt diffusionsöppen och ekologiskt isolerad stomme på huset, där vägg tak och bjälklag kan isoleras på samma sätt och man kan undvika petrokemiska produkter som cellplast.

Placering
Placeringen längs med sluttningen och i framkant den naturliga svacka som nns mellan berg dagen och den tall som enligt oss och detaljplan skall behållas är ett sätt att utnyttja tomten på bästa sätt. Husets avlånga form skapar en framsida mot den öppna allmänningen och det gamla härbret som står där. Det skapar också tillsammans med berget och slänten en från vägen och grannen avskärmad baksida med morgonsol. Tanken är att huset skall stå i skogsbacken på samma naturliga sätt som det intilliggande gamla härbret.

sitplan

platsfoto

referens

Foton: Erik Lefvander


elevationerFoton: Erik Lefvander