Trumpeten

TRUMPETEN

Projekt         Om- och tillbyggnad av villa från 2000-talet
Plats               Huddinge
Beställare   Privat
Status            Ej påbörjat