Vårholma

VÅRHOLMA

Projekt         Om- och tillbyggnad fritidshus
Plats               Värmdö
Beställare    Privat
Status             Ej påbörjat

Referenser.