VIGGBYHOLM

Projekt          På- och ombyggnad av villa
Plats               Täby
Status            Färdigställt
Beställare    Privat


Före ombyggnationen.

Efter ombyggnationen.
planer

elevationer

sektion


Skissförslag med röd fasad.