Viggbyholm

VIGGBYHOLM

Projekt          På- och ombyggnad av villa
Plats               Täby
Status            Färdigställt
Beställare      Privat


Före ombyggnationen.

Efter ombyggnationen.

planer

elevationer

sektion


Skissförslag med röd fasad.