OM OSS

bokhylla

Foto Rikkard Häggbom

diskussion

Foto Rikkard Häggbom

huset

Foto Rikkard Häggbom


Hur det började
”Vi, alltså Daniel Widman och Ulrika Lowén Horn af Rantzén, möttes på Arkitekthögskolan i Stockholm. Vi märkte snabbt att vi delade samma värderingar och samma syn på god arkitektur. Vi har lätt att skissa ihop och vi har en prestigelös inställning till våra uppdrag. Sedan hösten 2015 är Lowén Widman också förstärkt av Christian Ernst, byggnadsingenjör och fil kand. i arkitektur, med mångårig erfarenhet av bygglovshantering.”

 

Plats och miljö
”Vi tar ansvar för platsen där vi ska bygga. Vi tar intryck från, och anpassar, varje byggnad till sin specifika plats. För oss handlar det inte om att bygga en signaturbyggnad, utan att se till människorna som bor på platsen och dra lärdom av hur man byggt där i generationer. Med det som utgångspunkt uppdaterar vi platsens historia och förutsättningar till dagens behov.”

 

 

Tradition, samtid och framtid
”För att kunna blicka in i framtiden måste man också känna till historien. Vi använder oss av tidiga byggtekniker och kunskaper om boende, samtidigt som vi tar in nutida byggmaterial. Vi förädlar och utvecklar beprövade material och tekniker, och lyfter in dem i samtiden. Det handlar om osynliga värden, om vad som gör att en byggnad fortfarande är vacker efter 200 år. Och vi vill stå för tidlösa kvaliteter – våra byggnader ska kännas relevanta, samtida och vackra även om 200 år.”

modell

Foto Rikkard Häggbom

penna

Foto Rikkard Häggbom

Vår metodik
”Varje projekt börjar med en grundlig genomgång av möjligheter, hinder och behov både vad det gäller byggnaden, platsen och miljön. För dig som uppdragsgivare innebär vårt grundliga förarbete att du slipper otrevliga överraskningar – såväl tidsmässigt som ekonomiskt.”

Miljö och hållbarhet
”Hållbarhet handlar inte bara om att använda naturliga material med minimal miljöpåverkan, utan också om att bygga in långvariga värden som gör att en byggnad åldras med skönhet och fyller sin funktion även i framtiden. Det är lika viktigt att veta vad väggen består av som hur den ser ut.”

Storleken
”Bra arkitektur kommer inte ur grupparbeten och stora arbetsgrupper – kompromisser är förödande för kreativiteten. Eftersom vi bara är tre personer får du vår fulla uppmärksamhet, hängivenhet och vårt engagemang.”

Vårt ansvar
”Vårt ansvar slutar inte vid ytterväggen utan vi ser till helheten, från tomten och den omgivande naturen ned till minsta dörrknopp. Du bestämmer själv hur länge du vill att vi ska vara med i processen, från bygglovsansökan och ritningar till själva byggandet och inredningen. Det finns inga standardlösningar – för oss är allt hantverk. Vi tar hänsyn till allt från den historiska kontexten till hur du mår i rummet.”

Frid och harmoni
”Om man bor bra, mår man bra. Vi är övertygade om att man blir lite lyckligare om man bor i ett välbyggt hus – både vad gäller rumsflöden, material, ljus, funktionalitet och estetik.