ERSTAVIK
Projektet   Tillbyggnad villa
Plats              Nacka
Status           Färdigställt 2018
Beställare  Privat

 

GENERELLT
I arbetet med att rita och ta fram ett koncept för en ny tillbyggnad på Lilla Nynäs har ambitionen varit att tillbyggnaden skall lyfta fram det befintliga huset och låta den gamla lusthussalongen från 1820-talet  stå oförvanskad på den scenlika exponerade tomten och att tillbyggnaden både i struktur och färgskala skall läsas ihop med den bakomliggande skogsklädda branta slänten.
 

Processed with VSCOcam with m5 preset

PMP Erstavik 6_9 m tillbyggnad


A-40.1-106

INTERIÖRT
Interiört har vi arbetat med siktlinjer, utsikter och ett varierat taklandskap för att belysa spänningen i mötet mellan det gamla och det nya. Rummen går i varandra, och länkar de två volymerna både visuellt och fysiskt. Den generösa takhöjden i den nya delen gör det möjligt att få ljus från två håll samt är en förutsättning för att skapa kvalitativa rum det utsatta

 

Processed with VSCOcam with m5 presetSektion

backelin