Fågelbro

sitplan

Adobe Photoshop PDF
FÅGELBRO

Projekt               Om- och tillbyggnad av villa från 1990-talet
Plats                     Fågelbro
Beställare         Privat
Status                  Färdigställt 2019

GENERELLT
Uppdraget var att göra en helrenovering och ombyggnad av en typhusvilla från 1990-talet i ett område med snarlika hus alla byggda i samma tid, en tid då byggnadskvaliteten var under all kritik med undermåliga material och lösningar gällande i princip samtliga byggnadselement. Trots att huset bara är 25 år gammalt var en helrenovering direkt nödvändig inte bara utifrån det estetiska utan även rent byggnadstekniskt.

Uppdraget gick också ut på att bygga ut och göra huset så stort som detaljplanen medgav. Greppet var att addera ett antal volymer som bröt upp husets satta geometri och gav huset en ny siluett. För att skapa en möjlig egen värld mot utsikten över ängar och en sjö öppnar huset upp mot denna utsikt och sluter sig mot angöring och grannar. I planlösningen försökte vi med de nya volymerna bryta upp det påträngande låga taket och skapa ett varierande interiört taklandskap med mer ljus och rymd både på övre och nedre plan. I övrigt prioriterades rundgångar och långa siktlinjer samt ett homogent trägolv genom hela huset.

Exteriört så var tanken att angripa de punkter och uttryck som är så typiska för denna tids standardiserade byggande med likt krangator teknikaliserade lösningar där det återkommande varit de produktionstekniska samt aspekterna som fått väga tyngst, istället har vi sökt hitta gamla beprövade lösningar med ett samtida uttryck.

Ny stående träfasad med fallande längder utan panelskarv på gaveln. Betongpannor ersattes med tjärat trätak i kärnfuru, det överdrivna takutsprånget togs bort vilket gav huset en helt ny reslig karaktär.

Nya större fönster installerades och placerades så högt mot taket det var möjligt för att få in mer ljus. Att använda falu rödfärg var i detta fall till synes naturligt då omkringliggande hus också är rödmålade, detta förhållande är dock lite mer problematiskt då alla andra hus är målade med röd plastfärg. Det var dock viktigt för karaktären av området att huset blev rött då vi i övrigt gjorde så omfattande förändringar. Då huset ligger vackert naturnära i bostadsområdets utkant var det dock ett naturligt sätt att relatera huset till sin omgivning av klassisk svensk natur i form av höga träd, ängar mossbeklädda stenblock och vatten.

1990

innan

processIMG_2639

plan0

plan1

 

elevationer