Kroklada

LowenWidman_exterior sv

Kroklada Öland

Projekt                 Nybyggnad Fritidshus
Status                   Färdigställt 2013
Beställare          Privat
Entreprenör     Folke Nilsson Bygg AB
Plats                     Alvedsjöbodar, Norra Öland

UPPDRAGET GENERELLT. Nybildad fastighet nära havet, invid Horns Naturreservat och inom synhåll från kulturhistoriskt viktiga miljön Alvedsjöbodar på norra Ölands värsta kust. Gestaltningsmässigt utgår byggnadsvolymen från den så kallade krokladan, en lada i vinkel med ett avklippt, dösat, hörn. Den öländska ladan med dös är karaktäristisk för norra Öland, har en stark identitet och lokalhistorisk förankring. Trots detta står de flesta kroklador och förfaller eftersom de inte längre används aktivt inom jordbruket. Avsikten med att utgå från en sådan volym placerad i buskagen av enar, ekar och alvarmark på norra Öland, är förutom att slå ett slag för krokladan, även att så långt som möjligt harmonisera med omgivningarna och vara ett naturligt inslag i landskapsbilden.
Byggnaden bör läsas som en modern omtolkning av krokladan. Det uppförda huset är något mindre än de klassiska krokladorna, men de avgörande proportionerna är bibehållna. Dösen har stiliserats något genom att minskas ned till två knäckar istället för fyra, så det bildas en rak vägg i böjen. En viktig variabel för husets själ är byggnadskonstruktionen i skiftesverk., som i detta fall har har anpassats något och klätts med en utvändig panel. Bålarna är fasade i ändarna och skåran i stolparna ät något förskjutna så att stolpar och bålar livar på insidan och bildar en slät men rustik innervägg. Bålarna har även fasats på längden för att åstadkomma mer vindtät fasad och motverka skjuvning. Stommen täcks av ett skyddande lager grovsågad, obehandlad kärnfurupanel i varierande bredder. Fönster och dörröppningar är placerade mellan stolpar. Samtliga öppningar och har slag- eller överhängda luckor med brädor som är glest placerade för att i stängt läge tillåta genomsläpp av strilat ljus såsom solskenet strilar mellan brädorna i en gammal lada.
karta+sit plan

5 ext
modellersit plan

LowenWidman_interior - skjutdorr-1

plan0

plan1

Typologi
Undersökning skiftesverk
bodarna
lanskap2 copy
sektion 2
sektion 1
int 2
LowenWidman_interior galleri-1modeller2014-09-06 12.02.24-1
LowenWidman_ext soder
dold lada