Kummelnäs

Kummelnas_bild
plani

KUMMELNÄS

Projekt                Nybyggnation Samlingslokal
Plats                     Kummelnäs, Nacka
Beställare         Privat
Status                  Färdigställt 2017

UPPDRAGET GENERELLT
Kummelnäs är ett ganska speciellt projekt på toppen av berget i Kummelnäs , Saltsjö Boo, med milsvidd utsikt över Stockholms inlopp. Där inryms en ny samlingslokal i en gammal ruin byggd av två tyska bryggarbröder i slutet på 1800-talet. Projektet har kantats av utmaningar och varit en lång process. Efter otaliga skisser, omprövningar, bygglovsansökningar, antikvariska utlåtanden fick vi tillslut bygglov och startbesked. Här bedrivs nu en verksamhet där huset hyrs ut för en mängd lika aktiviteter, allt från bröllop, konferenser till middagar och övernattningar. Greppet har varit att med ett antal bakre murade volymer följa höjderna och formen på den gamla stenmuren och i framkant med utsikt mot parhästsruinen i rött tegel hålla ned byggnadshöjden och ihop kompositionen med en paviljongslik helt glasad huskropp. I detta projekt har färgen varit viktig för att få stommen i glaspaviljongen att läsas ihop med glaset och få kompositionen att tydligare läsas som abstraherade huskroppar i samspel med muren och ruinen.

Modell med tidigt skissförslag från 2013 Q-märkt ruin till höger ny samlingslokal till vänster

Modell med tidigt skissförslag från 2013 Q-märkt ruin till höger ny samlingslokal till vänsterKummelnas_bild bakifran

Kummelnas1

Illustration från 2014

Ruinen

En del av den Q-märkta tegelruinen

interior bild

Interiör illustration från 2015

Ruin i nyuppfört skick med tinnar och torn

Utsikt över stockholms inlopp med från vattenreservoar

Utsikt över stockholms inlopp med från vattenreservoar

2013-06-14 14.30.25-2

Tidig skissmodell

Sektion till teknisk samråd

2012-11-23 12.55.18PROJEKT

Kummelnäs är ett spektakulärt projekt på toppen av berget med milsvidd utsikt över Stockholms inlopp. Där det skall inrymmas en ny samlingslokal i en ruin byggd av två tyska bryggarbröder i slutet på 1800-talet. Projektet har kantats av utmaningar och varit en lång process. Efter otaliga skisser, omprövningar, bygglovsansökningar, antikvariska utlåtanden har vi nu äntligen fått startbesked och spaden sätts i marken inom kort.

130516 Kummelnas entre

Illustration från 2013

Illustration från 2014 inför bygglov

1bild

Inför första skiss, planförslag på skisspapper

 

 

 

Framifran

130515 Kummelnas Framifran

Tidig illustration från 2013

 

130314 nerifran

2013-06-10 12.04.11